Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
Số ký hiệu văn bản 115/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành 25/09/2020
Ngày hiệu lực 29/09/2020
Trích yếu nội dung Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Tổ chức hành chính
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc- Thủ tướng
Tài liệu đính kèm 115.signed.pdf