Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Số ký hiệu văn bản 112/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành 18/09/2020
Ngày hiệu lực 20/09/2020
Trích yếu nội dung Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Tổ chức hành chính
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc- Thủ tướng
Tài liệu đính kèm 112.signed.pdf