Về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
Số ký hiệu văn bản 106/2020/NĐ-CP
Ngày ban hành 10/09/2020
Ngày hiệu lực 15/11/2020
Trích yếu nội dung Về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Tổ chức hành chính
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Phúc- Thủ tướng
Tài liệu đính kèm 106.signed_01.pdf