Kết quả giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước năm 2018
Số ký hiệu văn bản 83/BC-STC
Ngày ban hành 21/05/2019
Ngày hiệu lực 21/05/2019
Trích yếu nội dung Kết quả giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước năm 2018
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Nguyễn Thị Huyền
Tài liệu đính kèm 1.BC GS 2018 thang 5 2019_21052019092055615.signed_21052019033529726.signed.pdf