Về việc giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra công tác quản lý, điều hành và sử dụng ngân sách nhà nước năm 2018 trên địa bàn huyện Kỳ Sơn
Số ký hiệu văn bản 37/QĐ-STC
Ngày ban hành 19/02/2019
Ngày hiệu lực 19/02/2019
Trích yếu nội dung Về việc giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra công tác quản lý, điều hành và sử dụng ngân sách nhà nước năm 2018 trên địa bàn huyện Kỳ Sơn
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Bùi Văn Đức
Tài liệu đính kèm 1.QĐ cử người GS Đoan thanh tra_19022019092720325.signed_19022019093746506.signed.pdf