Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 43/2007/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 02/5/2007 của BTC- BGDĐT hướng dẫn thực hiện QĐ số 82/2006/QĐ-TTg ngày 14/4/2006 của TT-CP v/v điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo, công lập. TTLT số 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 10/4/2013 của Bộ trưởng BTC, Bộ trưởng BGDĐT hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia GD&ĐT giai đoạn 2012-2015
Số ký hiệu văn bản 45/2023/TT-BTC
Ngày ban hành 07/07/2023
Ngày hiệu lực 23/08/2023
Trích yếu nội dung Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 43/2007/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 02/5/2007 của BTC- BGDĐT hướng dẫn thực hiện QĐ số 82/2006/QĐ-TTg ngày 14/4/2006 của TT-CP v/v điều chỉnh mức học bổng chính sách và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo, công lập. TTLT số 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 10/4/2013 của Bộ trưởng BTC, Bộ trưởng BGDĐT hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia GD&ĐT giai đoạn 2012-2015
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Võ Thành Hưng
Tài liệu đính kèm tt-45.btc.signed.pdf
 BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH HÒA BÌNH
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Điện thoại: (0218) 3 852 106 - Fax: (0218) 3 852249
Email: stchoabinh@mof.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 47/GP-STTTT ngày 07/4/2016
 Chung nhan Tin Nhiem Mang