Sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 277/2020/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định danh mục chi tiết, mức thu, mienex , giảm và tỷ lệ phần trăm (%) trích, nộp những khoản phí, lệ phí thuộc thảm quyền quyết định của Hội động nhân dân tỉnh
Số ký hiệu văn bản 269/2023/NQ-HĐND
Ngày ban hành 14/07/2023
Ngày hiệu lực 15/07/2021
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 277/2020/NQ-HĐND ngày 23 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định danh mục chi tiết, mức thu, mienex , giảm và tỷ lệ phần trăm (%) trích, nộp những khoản phí, lệ phí thuộc thảm quyền quyết định của Hội động nhân dân tỉnh
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Chủ tịch HĐND: Bùi Đức Hinh
Tài liệu đính kèm nq269hdnd.signed.pdf
 BẢN QUYỀN THUỘC VỀ SỞ TÀI CHÍNH TỈNH HÒA BÌNH
Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình
Điện thoại: (0218) 3 852 106 - Fax: (0218) 3 852249
Email: stchoabinh@mof.gov.vn
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 47/GP-STTTT ngày 07/4/2016
 Chung nhan Tin Nhiem Mang