Quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên mội trường điện tử
Số ký hiệu văn bản 01/2023/TT-VPCP
Ngày ban hành 05/04/2023
Ngày hiệu lực 25/05/2020
Trích yếu nội dung Quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên mội trường điện tử
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Bộ trưởng, Chủ nhiệm: Trần Văn Sơn
Tài liệu đính kèm tlkt1_2023_tt-vpcp_05042023-signed.rar