BÁO CÁO Tình hình thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 99/BC-STC
Ngày ban hành 28/04/2023
Ngày hiệu lực 29/04/2023
Trích yếu nội dung BÁO CÁO Tình hình thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Giám đốc: Bùi Văn Thắng
Tài liệu đính kèm bao-cao-so-99.pdf
tlkt01baocaothuchienchedotuchutuchiutrachnhiemtheond130.xlsx