công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2022
Số ký hiệu văn bản 79/QĐ-BTC
Ngày ban hành 31/01/2023
Ngày hiệu lực 31/01/2023
Trích yếu nội dung công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Thứ trưởng: Võ Thành Hưng
Tài liệu đính kèm 79qdbtc.rar