Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 2023
Số ký hiệu văn bản 78/2022/TT-BTC
Ngày ban hành 05/01/2023
Ngày hiệu lực 09/02/2023
Trích yếu nội dung Quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 2023
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Chính sách-Cải cách hành chính
Người ký duyệt Võ Thành Hưng
Tài liệu đính kèm 78btc.pdf