triển khai Quyết định 43/2022/QĐUBND ngày 23/11/2022 và thực hiện rà soát theo ý kiến của Thường trực HĐND tại Công văn số 410/HĐND-CTHĐND ngày 15/11/20222.
Số ký hiệu văn bản 3950/STC-QLG&CS
Ngày ban hành 23/11/2022
Ngày hiệu lực 05/12/2022
Trích yếu nội dung triển khai Quyết định 43/2022/QĐUBND ngày 23/11/2022 và thực hiện rà soát theo ý kiến của Thường trực HĐND tại Công văn số 410/HĐND-CTHĐND ngày 15/11/20222.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quản lý Tài sản công
Người ký duyệt Quác Tất Liêm
Tài liệu đính kèm trienkhaiquyetdinh43_08737.signed_02590.signed.pdf
quyet-dinh-43-ubnd.pdf