Hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thức hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Số ký hiệu văn bản 61/2022/TT-BTC
Ngày ban hành 05/10/2022
Ngày hiệu lực 20/11/2022
Trích yếu nội dung Hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thức hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Võ Thành Hưng
Tài liệu đính kèm tt-61.btc.pdf