Cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu trong PM QLTSC công phục vụ Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng TSC năm 2022
Số ký hiệu văn bản 3696/STC-QLG&CS
Ngày ban hành 10/11/2022
Ngày hiệu lực 10/11/2022
Trích yếu nội dung Cập nhật và chuẩn hóa dữ liệu trong PM QLTSC công phục vụ Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng TSC năm 2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Hoàng Văn Lộc
Tài liệu đính kèm cv-3696-gia-cs.pdf
congvanso11537btc.pdf