Danh sách các tổ chức, đơn vị sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đã thực hiện đăng ký giá, kê khai giá và chưa thực hiện đăng ký giá, kê khai giá theo quy định tính đến ngày 28/9/2022
Số ký hiệu văn bản 114/TB-STC
Ngày ban hành 29/09/2022
Ngày hiệu lực 29/09/2022
Trích yếu nội dung Danh sách các tổ chức, đơn vị sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đã thực hiện đăng ký giá, kê khai giá và chưa thực hiện đăng ký giá, kê khai giá theo quy định tính đến ngày 28/9/2022
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Hoàng Văn Lộc
Tài liệu đính kèm Cactochucdonvichuathuchienkekhaigia.xls
Cactochucdathuchienkekhaigia.xlsx
Cactochucdonvichuathuchiendangkygia.xls
ThongbaoDScactochucdonvidangkygiakekhaigia_21652.signed_22136.signed.pdf