Hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
Số ký hiệu văn bản 3035/STC-TCDN
Ngày ban hành 27/09/2022
Ngày hiệu lực 28/09/2022
Trích yếu nội dung Hồ sơ trình phê duyệt chủ trương đầu tư bổ sung vốn điều lệ của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Hoàng Văn Lộc
Tài liệu đính kèm trienkhaihosotrinhpheduyetbsvondieule_01972.signed_36376.signed.rar