triển khai thực hiện Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND ngày 06/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Số ký hiệu văn bản Số: 2791/STC-QLG&CS
Ngày ban hành 06/09/2022
Ngày hiệu lực 09/09/2022
Trích yếu nội dung triển khai thực hiện Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND ngày 06/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quản lý Tài sản công
Người ký duyệt Quác Tất Liêm
Tài liệu đính kèm CVTRIENKHAITHUCHIENQD302022TCDMCSHDSN_12580.signed_23054.signed.rar