Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
Số ký hiệu văn bản 51/2022/TT-BTC
Ngày ban hành 11/08/2022
Ngày hiệu lực 12/08/2022
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định hệ thống mục lục ngân sách nhà nước
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Quản lý ngân sách
Người ký duyệt Võ Thành Hưng
Tài liệu đính kèm TT51.2022 sua TT324.pdf