Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 143/2015/TT-BTC ngày 11/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan và quản lý xe oto, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại
Số ký hiệu văn bản 45/2022/TT-BTC
Ngày ban hành 27/07/2022
Ngày hiệu lực 10/09/2022
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 143/2015/TT-BTC ngày 11/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan và quản lý xe oto, xe gắn máy của các đối tượng được phép nhập khẩu, tạm nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Hồ Đức Phớc
Tài liệu đính kèm 45_2022_TT-BTC.pdf