Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lế phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư
Số ký hiệu văn bản 38/2022/TT-BTC
Ngày ban hành 24/06/2022
Ngày hiệu lực 08/08/2022
Trích yếu nội dung Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lế phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Vũ Thi Mai
Tài liệu đính kèm 38_2022_TT-BTC.pdf