thực hiện Thông tư số 42/2022/TT-BTC ngày 10/6/2022của Bộ Tài chính
Số ký hiệu văn bản Số: 2187/STC-TCHCSN
Ngày ban hành 06/07/2022
Ngày hiệu lực 01/09/2022
Trích yếu nội dung thực hiện Thông tư số 42/2022/TT-BTC ngày 10/6/2022của Bộ Tài chính
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Người ký duyệt Võ Thành Hưng
Tài liệu đính kèm CongvanthuchienThongtuso422022TTBTCcuaBoTaichinh_32455.signed_21602.signed.rar