hướng dẫn thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung.
Số ký hiệu văn bản 1941/STC-QLG&CS
Ngày ban hành 04/07/2022
Ngày hiệu lực 05/07/2022
Trích yếu nội dung hướng dẫn thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Quản lý Tài sản công
Người ký duyệt Hoàng Văn Lộc
Tài liệu đính kèm công văn số 1941.rar