Ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung và đơn vị thực hiện mua sắm tài sản tập trung trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Số ký hiệu văn bản 21/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/06/2022
Ngày hiệu lực 15/07/2022
Trích yếu nội dung Ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung và đơn vị thực hiện mua sắm tài sản tập trung trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Quác Tất Liêm
Tài liệu đính kèm QuyetdinhBanhanhdanhmuctaisanmuasamtaptrungvadonvithuchienmuasamtaptrungtrendiabantinhHoaBinh_02898signed_24125signed_34361signed_19295signed.pdf