Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025
Số ký hiệu văn bản 15/2022/TT-BTC
Ngày ban hành 04/03/2022
Ngày hiệu lực 01/05/2022
Trích yếu nội dung Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Thứ trưởng: Võ Thành Hưng
Tài liệu đính kèm thogn tu 15.pdf