HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ CHI THƯỜNG XUYÊN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA PHÁT TRIỂN TOÁN HỌC GIAI ĐOẠN 2021 - 2030
Số ký hiệu văn bản 22/2022/TT-BTC
Ngày ban hành 30/03/2022
Ngày hiệu lực 15/05/2022
Trích yếu nội dung HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ CHI THƯỜNG XUYÊN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM QUỐC GIA PHÁT TRIỂN TOÁN HỌC GIAI ĐOẠN 2021 - 2030
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Thứ trưởng: Võ Thành Hưng
Tài liệu đính kèm thong tu 22.pdf