Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030"
Số ký hiệu văn bản 17/2022/TT-BTC
Ngày ban hành 08/03/2022
Ngày hiệu lực 25/04/2022
Trích yếu nội dung Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030"
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Thứ trưởng: Võ Thành Hưng
Tài liệu đính kèm thong tu 17.pdf