Hướng dẫn quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước
Số ký hiệu văn bản 23/2022/TT-BTC
Ngày ban hành 06/04/2022
Ngày hiệu lực 20/05/2022
Trích yếu nội dung Hướng dẫn quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Thứ trưởng: Trần Xuân Hà
Tài liệu đính kèm thong tu 23.pdf