Hướng dẫn tái cơ cấu doanh nghiệp không đủ điều kiện cổ phần hóa và chuyển nhượng lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có chức năng mua, bán, xử lý nợ.
Số ký hiệu văn bản 05/2022/TT-BTC
Ngày ban hành 08/02/2022
Ngày hiệu lực 01/04/2022
Trích yếu nội dung Hướng dẫn tái cơ cấu doanh nghiệp không đủ điều kiện cổ phần hóa và chuyển nhượng lô cổ phần kèm nợ phải thu của doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có chức năng mua, bán, xử lý nợ.
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Nguyễn Đức Chi
Tài liệu đính kèm Thông tư 05.pdf