Thông tư số 13/2022/TT-BTC ngày 28/02/2022 của Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ
Số ký hiệu văn bản 13/2022/TT-BTC
Ngày ban hành 28/02/2022
Ngày hiệu lực 01/03/2022
Trích yếu nội dung Thông tư số 13/2022/TT-BTC ngày 28/02/2022 của Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Trần Xuân Hà
Tài liệu đính kèm TT+13.pdf