Công bố giá mua thóc định hướng vụ Đông xuân 2021-2022
Số ký hiệu văn bản 440/BTC-QLG
Ngày ban hành 12/01/2022
Ngày hiệu lực 12/01/2022
Trích yếu nội dung Công bố giá mua thóc định hướng vụ Đông xuân 2021-2022
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Chính sách-Cải cách hành chính
Người ký duyệt Nguyễn Văn Truyền
Tài liệu đính kèm CV 440. BTC.pdf