Hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và theo chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
Số ký hiệu văn bản 07/2022/TT-BTC
Ngày ban hành 09/02/2022
Ngày hiệu lực 01/04/2022
Trích yếu nội dung Hướng dẫn bàn giao, tiếp nhận, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và theo chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Chính sách-Cải cách hành chính
Người ký duyệt Nguyễn Đức Chi
Tài liệu đính kèm thong tu 07.pdf