Hướng dẫn nội dung và mức chi từ ngân sách Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch
Số ký hiệu văn bản 12/2022/TT-BTC
Ngày ban hành 22/02/2022
Ngày hiệu lực 09/04/2022
Trích yếu nội dung Hướng dẫn nội dung và mức chi từ ngân sách Nhà nước để thực hiện nhiệm vụ xúc tiến, quảng bá và hỗ trợ phát triển du lịch của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Chính sách-Cải cách hành chính
Người ký duyệt Võ Thành Hưng
Tài liệu đính kèm thong tu 12.pdf