Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn của cơ quan tài chính địa phương thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện
Số ký hiệu văn bản 04/2022/TT-BTC
Ngày ban hành 28/01/2022
Ngày hiệu lực 15/03/2022
Trích yếu nội dung Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn của cơ quan tài chính địa phương thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện
Hình thức văn bản Thông tư
Lĩnh vực Y tế - Sức khỏe
Người ký duyệt Hồ Đức Phơc
Tài liệu đính kèm thong tu 04.pdf