Chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
Số ký hiệu văn bản 254/KH-STC
Ngày ban hành 26/01/2022
Ngày hiệu lực 26/01/2022
Trích yếu nội dung Chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Bùi Văn Thắng - GĐ Sở
Tài liệu đính kèm KehoachhanhdongtheoCT03vedutoan2022.signed_54168.signed.pdf