Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2021
Số ký hiệu văn bản 84/QĐ-BTC
Ngày ban hành 26/01/2022
Ngày hiệu lực 26/01/2022
Trích yếu nội dung Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2021
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Thứ trưởng BTC- Võ Thành Hưng
Tài liệu đính kèm 84QDBTC.pdf