Lựa chọn nguồn chuyển đổi dữ liệu từ Phần mềm Đăng ký tài sản nhà sản, Phần mềm Quản lý tài sản nhà nước sang Phần mềm Quản lý tài sản công.
Số ký hiệu văn bản 1002/BTC-QLCS
Ngày ban hành 28/01/2022
Ngày hiệu lực 15/02/2022
Trích yếu nội dung Lựa chọn nguồn chuyển đổi dữ liệu từ Phần mềm Đăng ký tài sản nhà sản, Phần mềm Quản lý tài sản nhà nước sang Phần mềm Quản lý tài sản công.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Nguyễn Tân Thịnh
Tài liệu đính kèm CV1002.signed.pdf