Triển khai hệ thống phần mềm thuộc Dự án" Nâng cấp cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công" và báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021
Số ký hiệu văn bản 480/BTC-QLCS
Ngày ban hành 13/01/2022
Ngày hiệu lực 13/01/2022
Trích yếu nội dung Triển khai hệ thống phần mềm thuộc Dự án" Nâng cấp cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công" và báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Trần Xuân Hà
Tài liệu đính kèm Công văn số 480.22.pdf