Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
Số ký hiệu văn bản 134/2021/NĐ-CP
Ngày ban hành 30/12/2021
Ngày hiệu lực 15/02/2022
Trích yếu nội dung Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Lê Minh Khái
Tài liệu đính kèm 134.signed.pdf