Về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp
Số ký hiệu văn bản 148/2021-NĐ-CP
Ngày ban hành 31/12/2021
Ngày hiệu lực 01/04/2022
Trích yếu nội dung Về quản lý, sử dụng nguồn thu từ chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, nguồn thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước và chênh lệch vốn sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp
Hình thức văn bản Nghị định
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Lê Minh Khái
Tài liệu đính kèm NĐ 148.signed.pdf