Quy định về mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất đối với các trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm không thông qua hình thức đấu giá; đơn giá thuê đất có mặt nước đất để xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Số ký hiệu văn bản 04/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/01/2022
Ngày hiệu lực 20/01/2022
Trích yếu nội dung Quy định về mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất đối với các trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm không thông qua hình thức đấu giá; đơn giá thuê đất có mặt nước đất để xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Bùi Văn Khánh
Tài liệu đính kèm QĐ 04.2022.pdf