Bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Số ký hiệu văn bản 03/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/01/2022
Ngày hiệu lực 20/01/2022
Trích yếu nội dung Bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Hòa Bình
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Quách Tất Liêm
Tài liệu đính kèm QD 3.2022.pdf