Bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
Số ký hiệu văn bản 87/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/12/2021
Ngày hiệu lực 15/01/2022
Trích yếu nội dung Bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ đối với nhà trên địa bàn tỉnh Hoà Bình
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Bùi Văn Khánh
Tài liệu đính kèm QĐ 87.pdf