Triển khai thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 của UBND tỉnh Quy định về mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất đối với các trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm không thông qua hình thức đấu giá; đơn giá thuê đất có mặt nước, thuê đất để xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh.
Số ký hiệu văn bản 108/STC-QLG&CS
Ngày ban hành 13/01/2022
Ngày hiệu lực 20/01/2022
Trích yếu nội dung Triển khai thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 của UBND tỉnh Quy định về mức tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất đối với các trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm không thông qua hình thức đấu giá; đơn giá thuê đất có mặt nước, thuê đất để xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Hoàng Văn Lộc
Tài liệu đính kèm QĐ 04.2022.pdf