Ban hành Chương trình giám sát năm 2022 của Ban kinh tế - ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh
Số ký hiệu văn bản 02/QĐ-BKTNS
Ngày ban hành 04/01/2022
Ngày hiệu lực 31/12/2022
Trích yếu nội dung Ban hành Chương trình giám sát năm 2022 của Ban kinh tế - ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Nguyễn Tiến Sinh
Tài liệu đính kèm QĐ 02.pdf