Ban hành Quy định tỷ lệ phần trăm (%) điều tiết nguồng thu giữa các cấp thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022-2025
Số ký hiệu văn bản 58/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành 09/12/2021
Ngày hiệu lực 19/12/2021
Trích yếu nội dung Ban hành Quy định tỷ lệ phần trăm (%) điều tiết nguồng thu giữa các cấp thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022-2025
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Bùi Đức Hinh
Tài liệu đính kèm NQ số 58.2021.signed.pdf