Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu văn bản 21/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành 29/07/2021
Ngày hiệu lực 10/08/2021
Trích yếu nội dung Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Tài chính
Người ký duyệt Bùi Đức Hinh - Chủ tịch HĐND tỉnh
Tài liệu đính kèm VanBanGoc_0EF6A54D8B4BC6E511F40ACD3CECF3D4.signed.pdf