Ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi tỉnh quản lý
Số ký hiệu văn bản 12 /2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/05/2021
Ngày hiệu lực 23/05/2021
Trích yếu nội dung Ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi tỉnh quản lý
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Quản lý Tài sản công
Người ký duyệt Bùi Văn Khánh
Tài liệu đính kèm QĐ số 12 định mức ô tô chuyên dùng.pdf