Ban hành mức chi và thời gian hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 tỉnh Hòa Bình
Số ký hiệu văn bản 385/2021/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/02/2021
Ngày hiệu lực 15/02/2021
Trích yếu nội dung Ban hành mức chi và thời gian hưởng hỗ trợ kinh phí phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 tỉnh Hòa Bình
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Quản lý ngân sách
Người ký duyệt Bùi Đức Hinh
Tài liệu đính kèm 385-2021-NQ-HĐND.pdf