Hướng dẫn chi kinh phí hoạt động của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự
Số ký hiệu văn bản 28/BTC-QLG
Ngày ban hành 04/01/2021
Ngày hiệu lực 04/01/2021
Trích yếu nội dung Hướng dẫn chi kinh phí hoạt động của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Quản lý Tài sản công
Người ký duyệt Đăng Công Khôi
Tài liệu đính kèm 2. Công văn số 28. BTC.PDF