báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2020
Số ký hiệu văn bản 3056/STC-QLG&CS
Ngày ban hành 17/12/2020
Ngày hiệu lực 17/12/2020
Trích yếu nội dung báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2020
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Quản lý Tài sản công
Người ký duyệt Hoàng Văn Lộc
Tài liệu đính kèm 3056-STC-QLG&CS.pdf